Πολιτική Μη Διακρίσεων και Ίσων Ευκαιριών

Στην QUALITY PRINT , από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της εταιρείας μας μέχρι σήμερα, πιστεύουμε πως η πορεία μας είναι αλληλένδετη με τη δυναμική των ανθρώπων μας.

Για την QUALITY PRINT , η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η αποφυγή κάθε είδους διάκρισης αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές. Η εταιρεία φροντίζει ώστε καμία διάκριση με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη φυσική ικανότητα, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, το θρήσκευμα ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, να μη γίνεται αποδεκτή .

Δεν υπάρχει καμία μισθολογική διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ύψος των αμοιβών καθορίζεται αποκλειστικά από τις προδιαγραφές της θέσης, τα προσόντα και την εμπειρία των εργαζομένων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία μας πιστή στην βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων παρέχει τα ίδια οφέλη και παροχές,  τόσο στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης όσο και στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.

​Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν αδιαμφισβήτητη δέσμευση της εταιρείας μας.

 

Η Ανώτατη Διοίκηση

Δεκέμβριος 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο